Classe 3°B 1955-56, Internat Saint Casimir (photo J. Sidzina)

1° Rang: Siejak, Kocon, Bakowski, Bukowiecki, Ligmanowski E, Szturny, 2° Rang : Ligmanoswki R, Sidzina, Baczyk, Kotlarz, 3°Rang : Jaskulski, Thiez, Smiarowski, Glowacz, Cieslak, Cierpka, Skowronek, Teresiak.

Classe 3°B 1955-56, Internat Saint Casimir (photo J. Sidzina)